Mistä selkäkipu johtuu?

05.09.2018
Selän kuvantamisesta ei yleensä ole hyötyä kivun diagnosoinnissa tai hoidossa.
Selän kuvantamisesta ei yleensä ole hyötyä kivun diagnosoinnissa tai hoidossa.

Alaselkäkivut ovat tutkitusti yleisin syy, jonka takia ihmiset hakeutuvat kiropraktikolle. Eri arvioiden mukaan 60–90 prosenttia ihmisistä kärsii alaselkäkivuista jossain elämänsä vaiheessa. Alaselkäkivun aiheuttajia on lukuisia, kivut saattavat aiheutua esimerkiksi lihaksista, nivelistä, luustosta tai nivelten tukirakenteista. Oireet voivat olla myös hermoperäisiä, sisäelinperäisiä tai esimerkiksi vakavan patologian kuten kasvaimen aiheuttamia. 

Potilaan turvallisuuden ja hoitosuunnitelman kannalta onkin tärkeää ensin selvittää mikä kivun aiheuttaa. Riippumatta kivun aiheuttajasta, usein syntymekanismina on kuitenkin kehon virheellinen toiminta ja asento, joka pitkittyessään johtaa erilaisiin kiputiloihin sekä kudosvaurioihin. Nykypäivänä Tules (tuki- ja liikuntaelin) vaivojen hoidossa pyritäänkin kiinnittämään yhä enemmän huomiota ongelmien syntymekanismeihin ja niiden korjaamiseen, kuin pelkkien oireiden minimoimiseen.

Useimmiten alaselkäkivuista kärsivillä ei ole taustalla mitään akuuttia traumaa, joka olisi kivun aiheuttajana, vaan kivut ovat tulleet pikkuhiljaa pitkäaikaisten staattisten asentojen kuten istuma- tai seisomatyön seurauksena. Myös urheilijoilla alaselkävaivat ovat yleisiä, mutta silloinkin syynä on usein toimintahäiriöistä johtuva vääränlainen kuormitus. Pitkään jatkunut epätasainen ja virheellinen kuormitus johtaa siihen, että ylikuormittuneet lihakset kiristyvät/lyhenevät ja vastaavasti liian vähälle käytölle altistuneet lihakset heikentyvät. Tästä aiheutuva kehon lihasepätasapaino usein pahentaa jo olemassa olevia oireita ja pitkään jatkuessaan aiheuttaa oireita myös muihin kehon osiin.

Tyypillistä alaselkäpotilaille on keskikehon- ja lantionalueen lihasepätasapaino. Pitkäaikainen yhtäjaksoinen istuminen johtaa muun muassa kireyteen lonkankoukistajissa ja selänojentajalihaksissa, kun taas vastaavasti pakara- ja vatsalihakset heikentyvät. Tyypillinen alaselkäpotilaan asento onkin tästä johtuen eteenpäin kääntynyt lantio ja ylikorostunut lannerangan lordoosi eli notkoselkäisyys. Lantio saattaa myös olla kiertynyt ja edestäpäin katsottuna vinossa, joka usein aiheuttaa toiminnallista jalkojen erimittaisuutta sekä skolioosia.

Miten tämä sitten aiheuttaa? Lantionseudun toimintahäiriöt ja virheasennot aiheuttavat vääränlaista kuormitusta SI-nivelille, fasettinivelille, välilevyille, nivelkapseleille, lihaksistolle, nivelsiteille ja luustolle, jotka kaikki saattavat toimia kipugeneraattoreina. Kuten tekstin alussa mainitsin, kivunaiheuttajia voi olla monia, mutta syntymekanismi on usein sama, eli kehon virheellinen toiminta. Pysyvien hoitotuloksien saamiseksi onkin tärkeää, että hoidon lähtökohtana on kehon toiminnan palauttaminen eikä pelkkä kivun lievitys, sillä särkylääke ei näitä ongelmia ratkaise.

Mikäli sinä kärsit alaselkäongelmista, kannattaa apua kysyä ammattilaiselta. Kiropraktisella hoidolla on tutkitusti saavutettu hyviä hoitotuloksia alaselkäkipujen hoidossa ja potilastyytyväisyys on korkea. Kehon toiminnan palauttaminen ja sitä kautta oireiden helpottaminen on hoidon ensisijainen päämäärä. Teemme hoitosuunnitelman aina potilaskohtaisesti yksilön tarpeiden mukaan, tähän vaikuttavat monet seikat kuten kivun pitkittyneisyys sekä intensiteetti. Pääsääntöisesti voi sanoa, että mitä aikaisemmassa vaiheessa paranemisprosessi saadaan käyntiin, sen nopeammin myös oireet lieventyvät. Ongelmien pitkittyessä ja kivun kroonistuessa myös paranemisaika usein pitenee. Akuuttivaiheen jälkeen kun oireet ovat hellittäneet, on tärkeää ohjeistaa potilasta ennaltaehkäisevästi muun muassa erilaisten harjoitteiden ja paremman ergonomian avulla. Myös säännöllinen tarkistus kiropraktikolla on suositeltavaa, jotta kehon toiminta säilyy optimaalisena, eikä uusia kiputiloja näin pääse syntymään.

Joona Konga