Kopio Kiropraktiikka vanhusten ennaltaehkäisevänä hoitona

05.09.2023
Kiropraktiikka sopii kaiken ikäisille
Kiropraktiikka sopii kaiken ikäisille

Seniori-ikäisille yksikin kompastuminen tai kaatuminen voi muuttaa elämän täysin. Tämän vuoksi vanhusten hoidon tulisi painottua enemmän vammojen ennaltaehkäisyyn kuin niiden parantamiseen.

Vammojen ennaltaehkäisy laskisi hoitokustannuksia, ja olisi potilaalle paljon nykyistä mallia inhimillisempää. Oikeanlainen ennaltaehkäisevä hoito mahdollistaisi vanhusten selviytymisen omillaan pidempään, mikä puolestaan mahdollistaisi laitospaikkojen vähentämisen ja lisäisi potilastyytyväisyyttä huomattavasti.

Tapaturmat ongelmana

Kaatumiset ja pienet tapaturmat arjen askareissa ovat erittäin yleisiä vanhuksille. Kaatumiset ovat iso ongelma, sillä tilastojen mukaan 30–40% omillaan elävistä vanhuksista kokee ainakin yhden kaatumisen vuodessa. Viimeisten 40 vuoden aikana terveydenhuollossa hoidettujen kaatumisvammojen määrä on viisinkertaistunut ja kaatumiskuolemien määrä yli tuplaantunut. Kaatumisvammojen määrän on ennustettu lisääntyvän nopeammin kuin ikääntyvien määrän, mikäli niitä ei onnistuta tehokkaasti ennaltaehkäisemään.

Tapaturma-alttius lisääntyy iän myötä, kun kehonhallinta, koordinaatio ja voima heikkenevät. Tapaturmien seuraukset ovat usein myös haitallisempia vanhuksille ja johtavat usein pitkäaikaiseen tai pysyvään liikuntakyvyttömyyteen. Suurten ikäluokkien lisääntyessä, tapaturmien ennaltaehkäisy onkin jatkossa entistä tärkeämpää.


Positiivisia tutkimustuloksia

Spine Journalissa julkaistiin hiljattain tutkimus, jossa vertailtiin 66–99 -vuotiaiden loukkaantumisriskiä viikko sen jälkeen, kun he olivat käyneet joko kiropraktikolla tai terveyskeskuslääkärillä. Tutkimuksen tulokset olivat erittäin positiivisia. Terveyskeskuslääkärillä käyneistä potilaista 153:lle tapahtui tapaturmainen vamma viikko käynnin jälkeen, kun katsottiin 100 000:ta potilaskäyntiä.

Kiropraktikolla käyneillä loukkaantumisriski oli selvästi pienempi, vain 40 /100 000. Viikko hoidon jälkeen kiropraktikolla käyneiden vanhusten loukkaantumisriski oli siis 76 % pienempi kuin niillä, jotka eivät olleet saaneet kiropraktista hoitoa. 

Miten kiropraktiikka voi auttaa vammojen ennaltaehkäisyssä?

Optimaalisesti toimiva hermolihasjärjestelmä on vammojen ehkäisyn kannalta tärkeää, niin vanhuksilla kuin esimerkiksi urheilijoilla. Sensomotoriset toiminnot auttavat aivojamme hahmottamaan, mitä kehossamme tapahtuu. Jos nämä sensomotoriset toiminnot ovat jostain syystä heikentyneet, olemme paljon alttiimpia erilaisille vammoille, kaatumisille ja tapaturmille, koska kehonhallintakykymme heikkenee.

Kiropraktiikan tavoitteena on etsiä ja poistaa kehosta toimintahäiriöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti hermoston  ja sitä kautta koko kehomme toimintaan. Hermoston normaalista toiminnasta on hyötyä meille kaikille ja se auttaa meitä toimimaan paremmin jokapäiväisessä elämässä. Ennen kaikkea vanhuksille ja urheilijoille hermoston, ja sitä kautta kehon optimaalinen toiminta voi olla ratkaiseva tekijä vakavien loukkaantumisten välttämiseksi.

Lähteet:
Whedon J.M (2015), Risk of Traumatic Injury Associated With Chiropractic Spinal Manipulation in Medicare Part B Beneficiaries Aged 66 to 99 Years. Spine: 15 February 2015 - Volume 40.
Honkanen R, Luukkinen H, Luthje P ym. (2008), Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.